Általános szerződési feltételek

egyéb humán egészségügyi szolgáltatások nyújtására


Gálfi Lotti egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató, valamint a szolgáltatást igénybe vevő Páciens (továbbiakban együttesen: Felek) között létrejött egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződésre a Felek ellenkező tartalmú írásbeli megállapodása hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) az irányadóak.


Fogalmak

Szolgáltató: Gálfi Lotti egyéni vállalkozó

Székhely: 6600 Szentes, Szarvasi út 21

Adószám: 59996112-1-26

Számlaszám: OTP

Tevékenység: 869001 - Egyéb egészségügyi tevékenység (kivéve: orvosok, fogorvosok)

Szolgáltatás: Szolgáltató által nyújtott, egyéb humán egészségügyi szolgáltatások- magán gyógytorna, masszázs

Páciens: A szolgáltató szolgáltatását igénybe vevő személy, illetve törvényes képviselője

Szerződés: a Szolgáltató és Páciens között létrejött szerződés, melyben a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását vállalja


2. Szolgáltatás

2.1 Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti feltételek szerint vállalja egyéb humán egészségügyi szolgáltatások nyújtását a páciens részére. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szolgáltatás nyújtásához szükséges valamennyi engedéllyel rendelkezik. A szolgáltatást Gálfi Lotti végzi.


2.2Szolgáltató valamennyi szolgáltatását a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően nyújtja


2.3 Szolgáltató a tevékenysége során mindig a Páciens érdekeinek figyelembevételével , valamint a tőle elvárható körültekintéssel és gondossággal jár el.


3.Jelentkezés

3.1 Páciensek a honlapon és egyéb hirdetési felületen közzétett információ alapján e-mailen, vagy telefonon keresztül jelentkeznek valamely általuk kiválasztott szolgáltatásra.

3.2 A szolgáltatások kizárólag előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen történnek.


4. Jogviszonyok létrejötte, felek

Szolgáltatás megrendelője a szolgáltatás vevője, Szolgáltató Gálfi Lotti e.v. Megrendelő tudomásul veszi hogy a szolgáltatás megrendelésével jogviszony jött létre a Megrendelő és Gálfi Lotti e.v. között.


5. Megrendelés, bejelentkezés, időpontok lefoglalása, lemondása

5.1Páciensek szolgáltatás igénybevételére Szolgáltatónál előzetesen írásban vagy telefonon egyeztetnek, mely időpontban Szolgáltató szolgáltatás nyújtása céljából a kijelölt helyszínen rendelkezésre áll.

5.2 Elállás esetén a páciens írásban, telefonon vagy személyesen élhet elállási jogával, melyet az egyeztetett időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával a Páciens köteles a szolgáltatóval közölni.

5.3 Az elállási szándék közlésének elmaradása esetén a szolgáltató 100%-os rendelkezésre állását figyelembe véve a szolgáltató jogosult a szolgáltatási díj teljes összegére melyet a megrendelő köteles 10 napos fizetési határidőn belül pénzügyileg rendezni. Ezen lemondási szabály bármely szolgáltatás igénybevételére érvényes. Amennyiben a páciens korábban bérletet vásárolt , úgy ebben az esetben 1 alkalmat- mely megfelel a szolgáltatás 100%-os díjának- elveszít!)

5.4 Amennyiben a páciens orvosi igazolással igazolja hogy a páciens egészségügyi okok miatt vagy 15 év alatti kiskorú gyermekének lebetegedése miatt nem tudott megjelenni, akkor a szolgáltatást nem kell kifizetnie.

5.5 Amennyiben a lemondás egyeltalán nem történik meg, a szolgáltató és a szolgáltató képviselője, Gálfi Lotti megjelenik, s a páciens a szolgáltatást előzetes lemondás nélkül nem veszi igénybe , a szolgáltató jogosult a rendelkezésre állás idejét figyelembe véve a szolgáltatási díj 200%-át elszámolni. (Amennyiben Páciens korábban bérletet vásárolt, úgy ebben az esetben 2 alkalmat- mely megfelel a szolgáltatás 200%-os díjának- elveszíti!)


6. Állapotfelmérés, kezelési terv felállítása

6.1 Az állapotfelmérés az első konzultáció alkalmával történik. Az állapotfelmérés a megfelelő kezelési terv kidolgozásához elengedhetetlen mely magába foglalja az anamnézis felvételét- ehhez a páciens a Gálfi Lotti gyógytornász-oszteopata - Egészség, mozgás, helyreállítás - Gálfi Lotti (meg-gyogyulok.com) honlapon található vizsgálati lapot köteles magával hozni kitöltve, vagy a kérdésekre történő válaszokat áttenkinthető formában a szolgáltató rendelkezésére nyújtani. A páciens vizsgálatakor a kérdésekre adott információk valóságtartalma és teljessége a pácienst terhelik. Amennyiben a terápia során vagy azt követően derül ki esetleges kontraindikáció fennállása, a terapeutát- szolgáltatót semmilyen jogi felelősség nem terheli.

6.2 a szolgáltató vállalja hogy az állapotfelmérés végén , a pácienst szóban tájékoztatja az állapotfelmérés eredményéről és az általa javasolt kezelési tervről. a szolgáltató felajánlja a Gálfi Lotti gyógytornász-oszteopata - Egészség, mozgás, helyreállítás - Gálfi Lotti (meg-gyogyulok.com) honlapon keresztül történő bővebb tájékodódási lehetőséget a kezelési tervbe foglalt terápiákról.

6.3 A szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatásra jelentkező páciensnek az előre egyeztetett szolgáltatást nyújtja, melyre időpontot foglalt a páciens


7. szolgáltatás, díjfizetés:

7.1 A szolgáltatás igénybevételének helye a páciens megrendelése alapján előre egyeztetett helyszín

7.2 a szolgáltatás nyújtásának időtartama a megrendelésnek megfelelően történik mely 50 perc rendelkezésre állási időt foglal magában, mely tartalmazza az esetleges páciens öltözésre és fizetésre felhasznált időt is. Amennyiben a páciens később érkezik mint a lefoglalt szolgáltatás előre egyeztetett kezdési időpontja akkor az a páciens által lefoglalt időtartamból vonódik le, a levont időtartam pótlására nincs lehetőség, a szolgáltató rendelkezésre állásának teljes időtartamát ki kell fizetni.

7.3 A szolgáltatás ellenértékének megfizetése előre fizetéssel, helyszíni fizetéssel vagy banki átutalással történhet. Páciens a következő fizetési módok közül választhat: helyszíni készpénzfizetés, banki átutalás, bankkártyás fizetés. A megrendelt szolgáltatás ára a mindenkor érvényes árlistában foglalt ár. A szolgáltató pénzváltásra nem kötelezhető.


8.Elállás a szolgáltatás igénybevételésől, pénzvisszatérítés

8.1 pénzvisszatérítés kizárólag díjköteles szolgáltatás esetén lehetséges

8.2 bérlet vásárlása esetén a páciens elállási jogát szóban és írásban egyaránt benyújthatja a szolgáltatónál. a páciens a megrendeléstől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatás igénybevételétől  és jogosult a befizetett és szolgáltatással le nem fedett, azaz fel nem használt összeg 100%ának visszatérítésére.


9. reklamáció

9.1 minőségi kifogás esetén írásbeli reklamáció a következő címre küldhető: lotti77@gmail.com

9.1 Esetleges panaszával fordulhat a területileg illetékes betegjogi képviselőhöz is, akinek személyéről és elérhetőségéről a Betegjog - jogvédelmi képviselők (ijsz.hu) oldalon tájékozódhat.


10. Felelősség

10.0 szolgáltató mindent megtesz a páciens gyógyítása érdekében, de az emberi szervezet biológiai reagáló képességétől , illetve az előre nem látható tényezőktől függően az eredmény és a gyógyulási idő az átlagostól eltérhet.

10.2 szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan szövődményekért, illetve következményekért , mely abból ered hogy a páciens a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelességeit, valamint gyógytornász utasításait, saját orvosainak javaslatait nem tartja be.

10.3 Szolgáltató érvényes egészségügyi szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik a GENERALI biztosító zrtnél


11. Adadkezelés , adatvédelem

11.1 szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott személyes illetve különleges adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. számú törvény , valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelni.


12.honlap és közösségi oldalak tartalma

12.1 minden páciens a gálfi lotti e.v. által üzemeltetett honlap Gálfi Lotti gyógytornász-oszteopata - Egészség, mozgás, helyreállítás - Gálfi Lotti (meg-gyogyulok.com)    és a közösségi oldalak olvasásával és megnyitásával, elfogadja az alábbiakat:

minden, a szolgáltató által üzemeltetett honlapon és közösségi oldalakon megosztott tartalom , szolgáltató szellemi terméke, amelyet azért hozott létre, hogy páciensei, megrendelői saját , személyes felhasználásra és saját felelősségükre alkalmazzák az ott található információkat.

szolgáltató nem járul hozzá az oldalain megtalálható információk , tartalmak üzleti célú felhasználásához, sem azok részben vagy teljes mértékében történő másolásához.13. záró rendelkezések

13.1 jelen ÁSZF ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykövről szóló 20134. évi V. számú törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény rendelkezései, illetve a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak.

13.3 jelen ÁSZF 2023.12.01 napján lép hatályba


Budapest, 2023.12.01            Gálfi Lotti